Badania pokazują, że stres związany z wykonywana pracą jest jednym z najważniejszych powodów niepożądanej rotacji pracowników. W jednej z poprzednich notek pisaliśmy o pozytywnym wpływie marketingu na procesy rekrutacyjne. W tej postaramy się dowieść, że ładny zapach w biurze może spowodować większe zadowolenie pracowników i zmniejszyć ich skłonność do zmiany pracy.

Zapach pozwala na zmniejszenie poziomu stresu

Psycholodzy przekonują, że osoby radzące sobie ze stresem są kreatywne i pomysłowe. Najczęściej lubią swoja pracę i codzienne wyzwania. Są mniej podatne na efekt wypalenia zawodowego. To argumenty, które przekonują, że warto wspierać pracowników w walce ze stresem.

Stres jest wywoływany przez określone bodźce. Te z kolei są rejestrowane przez zmysły. Dlatego warto oddziaływać na zmysły poprzez podsuwanie im konkurencyjnych impulsów, których zadaniem jest wywołanie efektu odprężenia. Jednym z takich bodźców jest odpowiednio dobrany zapach. Nie od dzisiaj wiadomo, że ulubione zapachy powodują natychmiastowe rozluźnienie. Istnieją również zapachy uniwersalne, które powodują zmniejszenie odczuwanego napięcia i wspierają pracowników w walce ze stresem.

Poprawa wyników

Nie bez znaczenia jest fakt, że odpowiednie kompozycje zapachowe mogą powodować wzrost wydajności pracowników. Lepsze samopoczucie i zmniejszony poziom stresu sprawiają, że pracownicy wykonują swoje obowiązki szybciej i bardziej precyzyjnie. Dodatkowo nie szukają powodów do jak najczęstszego opuszczania biura. Wszystko to sprawia, że osiągają lepsze wyniki.