Marketing zapachowy to narzędzie oddziałujące na zmysł węchu człowieka. Celem takiego działania jest dotarcie do podświadomości klienta lub kontrahenta, poprzez aktywowanie do pracy prawej półkuli mózgu, odpowiedzialnej za zmysły i emocje. Praktyki te są coraz szerzej stosowane, ponieważ przynoszą efekty w postaci budowania pozytywnego wizerunku marki, przywiązania do niej i roztaczania korzystnej biznesowo atmosfery. Przekłada się to na realnie wyższe wyniki sprzedażowe. Dla wielu firm istotą jest stworzenie swoistego logo zapachowego – kompozycji, która trwale wiąże się z daną marką.

Stworzenie logo zapachowego

Logo zapachowe to indywidualnie stworzona kompozycja nut zapachowych, która ma na celu identyfikację marki i wyróżnienie jej na tle konkurencji. Projektowanie logo jest procesem wieloetapowym i wymaga dokonania głębokiej analizy dotychczasowego wizerunku, strategii firmy i określenia grupy odbiorców zapachu. W przyszłości może ono w znacznym stopniu decydować o postrzeganiu i rozpoznawalności brandu. Z tego powodu do jego stworzenia należy zatrudnić specjalistów od aromamarketingu.

Logo zapachowe powinno funkcjonować w miejscach, gdzie zachodzą wszelkie interakcje z interesariuszami firmy – w jej siedzibie, punktach handlowych, na imprezach handlowych, jak również na materiałach reklamowych takich jak ulotki, papier firmowy i wizytówki. Konsekwencja w szerokim używaniu logo dąży do wyróżnienia marki na rynku i budowaniu indywidualnego, niepowtarzalnego wizerunku. Sprawia także, że marka jest zapamiętywana, co wspomaga realizację celów biznesowych przedsiębiorstwa. Przyjemny zapach zachęca klientów do ponownej wizyty, ponieważ mózg powiązuje go z konkretnymi, pozytywnymi emocjami. Nie bez znaczenia jest także funkcja kształtująca unikalną atmosferę w miejscu pracy i dokonywania zakupów. Stanowi ono wartość dodaną, wydłużając czas przebywania w sklepie, co przekłada się na wzrost dochodów. Dodatkowo rozpylona kompozycja niweluje nieprzyjemne zapachy, unoszące się w pomieszczeniach biurowych czy sklepach.

Aromamarketing to skuteczne narzędzie oddziaływania na decyzje i zachowanie klientów i kontrahentów. Dzieje się tak za sprawą ogromnego wpływu zapachu na dobre samopoczucie. Odpowiednio skomponowane logo zapachowe ma znaczenie w kształtowaniu subiektywnego postrzegania marki, budowaniu dobrych skojarzeń i wzbudzaniu pozytywnych emocji. Wspierając lojalność i zaufanie pobudza tym samym do zakupu. Długotrwałe stosowanie odpowiednio dobranych zapachów jako formy oddziaływania na emocje przynosi wymierne korzyści w postaci wzrostu dochodu przedsiębiorstwa, poprawy i umacniania konkurencyjnego wizerunku oraz utrwalania przywiązania klientów do danej marki.