Aroma marketing

Marketing zapachowy to narzędzie oddziałujące na zmysł węchu człowieka. Celem takiego działania jest dotarcie do podświadomości klienta lub kontrahenta, poprzez aktywowanie do pracy prawej półkuli mózgu, odpowiedzialnej za zmysły i emocje. Praktyki te są coraz szerzej stosowane, ponieważ przynoszą efekty w postaci budowania pozytywnego wizerunku marki, przywiązania do niej i roztaczania korzystnej biznesowo atmosfery. Przekłada się to na realnie wyższe wyniki sprzedażowe. Dla wielu firm istotą jest stworzenie swoistego logo zapachowego – kompozycji, która trwale wiąże się z daną marką.

Stworzenie logo zapachowego

Logo zapachowe to indywidualnie stworzona kompozycja nut zapachowych, która ma na celu identyfikację marki i wyróżnienie jej na tle konkurencji. Projektowanie logo jest procesem wieloetapowym i wymaga dokonania głębokiej analizy dotychczasowego wizerunku, strategii firmy i określenia grupy odbiorców zapachu. W przyszłości może ono w znacznym stopniu decydować o postrzeganiu i rozpoznawalności brandu. Z tego powodu do jego stworzenia należy zatrudnić specjalistów od aromamarketingu.

Logo zapachowe powinno funkcjonować w miejscach, gdzie zachodzą wszelkie interakcje z interesariuszami firmy – w jej siedzibie, punktach handlowych, na imprezach handlowych, jak również na materiałach reklamowych takich jak ulotki, papier firmowy i wizytówki. Konsekwencja w szerokim używaniu logo dąży do wyróżnienia marki na rynku i budowaniu indywidualnego, niepowtarzalnego wizerunku. Sprawia także, że marka jest zapamiętywana, co wspomaga realizację celów biznesowych przedsiębiorstwa. Przyjemny zapach zachęca klientów do ponownej wizyty, ponieważ mózg powiązuje go z konkretnymi, pozytywnymi emocjami. Nie bez znaczenia jest także funkcja kształtująca unikalną atmosferę w miejscu pracy i dokonywania zakupów. Stanowi ono wartość dodaną, wydłużając czas przebywania w sklepie, co przekłada się na wzrost dochodów. Dodatkowo rozpylona kompozycja niweluje nieprzyjemne zapachy, unoszące się w pomieszczeniach biurowych czy sklepach.

Aromamarketing to skuteczne narzędzie oddziaływania na decyzje i zachowanie klientów i kontrahentów. Dzieje się tak za sprawą ogromnego wpływu zapachu na dobre samopoczucie. Odpowiednio skomponowane logo zapachowe ma znaczenie w kształtowaniu subiektywnego postrzegania marki, budowaniu dobrych skojarzeń i wzbudzaniu pozytywnych emocji. Wspierając lojalność i zaufanie pobudza tym samym do zakupu. Długotrwałe stosowanie odpowiednio dobranych zapachów jako formy oddziaływania na emocje przynosi wymierne korzyści w postaci wzrostu dochodu przedsiębiorstwa, poprawy i umacniania konkurencyjnego wizerunku oraz utrwalania przywiązania klientów do danej marki.